1:48 Scale

kovozavody_prostejov_logo

Paint and glue not included unless stated

Lavochkin La-5FN

Kovozavody Prostejov
KPM4808
Add to cart

Westland Gazelle AS.1

Kovozavody Prostejov
KPM4812
Add to cart
!